De Diplomagarantie:
• De Diplomagarantie houdt in, dat er geen verdere lesgelden betaald hoeven te worden wanneer het afgesproken aantal (aaneengesloten) termijnen is betaald. Zwemschool Kontrast draagt dan zorg voor het alsnog op niveau brengen van de zwemvaardigheden, zodat het diploma gehaald wordt.

Er kan alleen aanspraak op de Diplomagarantie worden gedaan wanneer:
• Naar beoordeling van de instructrice na maximaal acht zwemlessen er geen gegronde aanwijzingen zijn dat het kind het diploma niet binnen de gestelde termijn kan halen. Wanneer dit wel het geval is, zal Kontrast de ouder(s) hiervan op de hoogte brengen.
• Het kind geen lichamelijke en/of psychische beperkingen heeft. Wanneer dit wel het geval is worden de extra lessen die nodig zijn voor het behalen van het diploma in rekening gebracht.
• Het kind aan alle lessen heeft meegedaan. Bij ziekte of verhindering kunnen maximaal 2 lessen worden afgemeld.
A-diploma 5 maanden mogen er maximaal 2 lessen worden gemist
A-diploma 10 maanden mogen er maximaal 4 lessen worden gemist
B/C-diploma 3 maanden mag er maximaal 1 les worden gemist
• Voor het diplomazwemmen zullen de eisen van de ENVOZ worden gehanteerd.