SAUNA KONTRAST GAAT SLUITEN PER 1 AUGUSTUS A.S.

We delen jullie mee, dat na lang beraad de beslissing is genomen om per 1 augustus a.s. de afdeling Sauna Kontrast om bedrijfseconomische redenen te sluiten. Dat betekent, dat de ruimtes achter de dames en herenkleedkamer tot aan Annelie gesloten zullen worden, ook de keuken. In aanloop hiernaartoe zal de horecabezetting in de bar/rustruimte ook worden afgebouwd. Hieronder vind je de motivatie(s) achter dit besluit en de gevolgen voor het lidmaatschap voor degenen die gebruik maken van de accommodatie.

  1. Geschiedenis en ontwikkeling
  2. Achterliggende extra motivaties
  3. Afbouw personele horecabezetting sauna 1-6 tot 1-8-2019
  4. Gevolgen voor de lidmaatschappen en voor jou persoonlijk

 

  1. Geschiedenis en ontwikkeling:

Kontrast heeft in 2002 de eigendom van het onroerend goed overgenomen van Buitenplaats Gerner. Na een totale renovatie van o.a. het zwembad is in 2005 een nieuw sauna-accommodatie geopend in een deel van het gebouw, met buitenterrein, buitenbad, restaurant en relaxruimtes. De bezoekers van de sauna waren al die jaren voor het overgrote deel leden met een sportabonnement. Andere bezoekers waren gasten met een dag- of avondpas. De bezoekersaantallen zijn door de jaren heen niet sterk verbeterd. De horeca-omzet is al jaren op hetzelfde niveau, met een gemiddelde besteding van iets minder dan € 2,50 per bezoeker. Binnen de kosten/batenplaats Sauna leidt dit al vele jaren tot een verliespost op het onderdeel Sauna. Omdat door een ledenreductie vanwege de komst van een budgetcentrum in Dalfsen deze verliezen niet meer zijn te verantwoorden binnen de totale organisatie, zijn we genoodzaakt dit onderdeel te beëindigen om de andere onderdelen Fitness en Zwemschool de gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen.

  1. Achterliggende extra motivaties:

a. Investeringen groot onderhoud

Er moet de komende 2 jaar een flinke investering worden gedaan in groot onderhoud. De investering bedraagt al gauw tienduizenden euro’s. Dit kan binnen de huidige exploitatie niet worden gedaan.

b. Energie
De energieprijzen, met name gas, zullen de komende tijd sterk stijgen. Aangezien onze sauna’s gasgestookt zijn en niet eenvoudig om te bouwen zijn, ligt daar een niet in te schatten risico voor de exploitatie.

c. Werving personeel
Binnen de horeca/sauna wordt het steeds moeilijker om personeel te vinden voor de avonden en de weekenden. Op onze laatste vacature hebben we geen reacties ontvangen.

d. Nabije toekomst
Wij, Hanny en Jenni Hilgenkamp, bereiken over 2,5 jaar onze pensioengerechtigde leeftijd. In een eerste verkenning over mogelijke opvolging voor de onderneming is duidelijk geworden, dat overname inclusief de sauna-afdeling geen mogelijkheden biedt. Omdat het ook voor ons steeds ingewikkelder wordt dit onderdeel organisatorisch en financieel rond te krijgen is mede daarom besloten de organisatie te vereenvoudigen tot de bestaande afdelingen Sport en Zwemschool, welke samen of onafhankelijk rendabel kunnen zijn. We beraden ons nog over de invulling van de vrijgekomen ruimtes.

 

  1. Afbouw personele horecabezetting sauna 1 juni tot 1 aug. 2019.

Vanwege de minimale bezetting, de geringe horecaverkoop en de krappe personeelscapaciteit deze maanden gaan we de horeca en de daarbij behorende personele bezetting per 1 juni a.s. op maandag t/m vrijdag inperken tot de uren 16.00 – 23.00 uur. Op 1 juli zal de horeca geheel gesloten zijn voor saunagasten. De bar/lounge zal tijdens de gesloten uren niet toegankelijk zijn voor de saunagasten.

  1. Gevolgen voor het de lidmaatschappen en voor jou persoonlijk:

Eén en ander zal natuurlijk moeten worden verwerkt in ons aanbod van lidmaatschappen. De opbouw van onze lidmaatschappen per 1 augustus 2019 zal worden:

a. Vitaalpas gezin of partner: jaarlidmaatschap onbeperkt sporten inclusief Milon Cirkel en zwemmen. Voor het hele gezin zoals het nu ook is. Maandtarief € 90.- (sauna valt af)
b. Totaalpas: maandabonnement onbeperkt sporten inclusief Milon Cirkel en zwemmen. Maandtarief € 62.50 (sauna valt af)
c. De Actiefpas onbeperkt, de Actiefpas 5 x p.mnd., de Actiefpas 60 x per jaar ineens en de Zwempas blijven onveranderd.

Leden die er direct mee te maken hebben:

  1. Leden met een Totaalpas: De tarieven van dit lidmaatschap zal op 1 augustus worden verlaagd naar het tarief van de nieuwe Totaalpas. Hiermee blijft de Milon Cirkel binnen je lidmaatschap. Wil je dit toch veranderen naar b.v. de Actiefpas zonder Milon, laat het ons dan vóór 15 juli a.s. even weten d.m.v. een wijzigingsformulier bij de receptie.
  2. Leden met een Vitaalpas Gezin: De tarieven van dit lidmaatschap zal op 1 augustus worden verlaagd naar het nieuwe tarief Vitaalpas Gezin. Ook wanneer je nooit gebruik maakte van de sauna! Heb je nu een Vitaalpas, maar wil je in de nieuwe situatie een ander abonnement omdat de sauna afvalt, laat het ons ook dan vóór 15 juli even weten d.m.v. een wijzigingsformulier bij de receptie.

Leden die in de nieuwe situatie graag een Vitaalpas willen:
Omdat het tarief met € 15.- wordt verlaagd per 1 augustus kan het zeer aantrekkelijk zijn om nu met het hele gezin te kiezen voor de voordelige Vitaalpas Gezin. Voor € 90.- per maand is iedereen lid; beide ouders en alle kinderen van 0 tot 25 jaar, wonend op één adres, zelfs inwonende kinderen met een fulltime studentenpas jonger dan 30 jaar mogen met deze Vitaalpas overal aan deelnemen. Let op, de Vitaalpas is een jaarlidmaatschap en kan niet worden bevroren/opgeschort.

Leden die géén van bovenstaande opties wensen te gebruiken en hun lidmaatschap per 1 augustus 2019 willen beëindigen kunnen dit met een opzegtermijn van één maand, dus vóór 30 juni 2019 aan ons kenbaar maken door bij de receptie het afmeldformulier in te vullen.

Nadrukkelijk willen we vermeld hebben, dat niemand binnen het werkveld van de sauna iets te verwijten valt in dit besluit. We zijn er juist altijd trost op geweest, dat we zo’n enthousiaste groep medewerkers in huis hadden. Zij hebben er werkelijk alles binnen hun vermogen aan gedaan om het de gasten naar de zin te maken. Gasten spreken hun waardering hierover regelmatig uit. Daar zijn we iedereen dankbaar voor.
We begrijpen ook, dat het voor iedereen schrikken is. Voor ons is het een geleidelijk proces geweest van langzaamaan beseffen dat deze beslissing genomen moet worden, maar dat neemt niet weg, dat ook wij het jammer vinden dat er om bedrijfseconomische redenen geen toekomst meer is voor een dergelijke kleinschalige maar prachtige sauna.
We hopen, dat je begrip hebt voor het genomen besluit en volop blijft genieten van alles wat Kontrast je te bieden heeft.

Hanny en Jenni Hilgenkamp

Namens Kontrast Sport en Wellness